Bucovinei: L-V: 10-23; S: 12-23; D: 12-22 | Martirilor: L-V: 11-23; S-D: 12-23
Alege Localitate:
 

Regulamentul promotiei „Ridica-ti pizza singur si te rasplatim”

1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI

1.1. Organizatorul Campaniei „Ridica-ti pizza singur si te rasplatim”, denumita in continuare „Campania”, este CHEF ATELIER S.R.L., persoana juridica romana, cu sediul social in Jud. Timis, loc. Timisoara, str. Bucovinei, nr. 49, inmatriculata la Registrul Comerțului sub nr. J35/71/2018, cod de  nregistrare fiscală RO37784071, reprezentată legal prin CAZACU IULIANA, in calitate de Administrator.

2. DURATA CAMPANIEI, ARIA DE DESFASURARE

2.1. Campania „Ridica-ti pizza singur si te rasplatim” se desfasoara in perioada 25 martie 2022, ora 10.00 – 25 septembrie 2022, ora 23.59, in localitatea Timisoara, punctele de lucru din Strada Bucovinei nr 49 si Calea Martirilor 1989 nr 102.

3. PARTICIPANTI SI PRODUSELE PARTICIPANTE

3.1. La Campania „Ridica-ti pizza singur si te rasplatim” pot participa toate persoanele fizice cu varsta minima de 18 ani impliniti in ziua inceperii Campaniei, 25 martie 2022. Participantii la Campanie sunt obligati sa respecte termenii si conditiile prezentate in prezentul Regulamentul Oficial.

3.2. Produsele participante sunt cele din portofoliul organizatorului cuprinse in categoriile PIZZA, PASTE & RISOTTO, ANTIPASTI & SALATE asa cum sunt prezentate pe site-ul www.pulcinella.ro/tm/

4. MECANISMUL CAMPANIEI

4.1. Pentru a participa la Campanie, orice persoana care indeplineste conditiile de la art. 3 din prezentul regulament, trebuie sa plaseze o comanda de minim o pizza, o salata sau o portie de paste pe www.pulcinella.ro/tm sau la numarul de telefon 0732487680, pe care o va ridica personal din punctele de lucru din Strada Bucovinei nr 49 sau Calea Martirilor 1989 nr 102, Timisoara. In momentul ridicarii va primi cu titlu gratuit un produs la alegere dintre Coca Cola 0.33 doza, Coca Cola Zero 0.33 doza, Sprite 0.33 doza, Fanta Portocale 0.33 doza, Fanta Madness 0.33 doza, Fanta Zero Pink Grapefruit 0.33 doza, Dorna apa minerala 0.5 PET, Dorna apa plata 0.5 PET, in limita stocului disponibil.

5. ALTERNATIVE ALE PREMIILOR

5.1. Castigatorul nu poate opta pentru primirea contravalorii premiului in bani sau alte bunuri si nici nu poate solicita modificari ale caracteristicilor premiului oferit de catre Organizator.

6. REGULAMENTUL CONCURSULUI

6.1. Regulamentul de participare/desfasurare este disponibil, in mod gratuit, oricarui solicitant (si/ sau participant), la adresa URL www.pulcinella.ro/tm/

6.2. Organizatorul isi rezerva dreptul de modificare a regulamentului, modificare ce va fi anuntata la adresa URL www.pulcinella.ro/tm/

7. FORTA MAJORA

7.1. Forta majora reprezinta orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevazut de catre Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului, din motive independente de vointa sa si a carui aparitie pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament. 7.2. Daca intervine o situatie de forta majora care impiedica si/sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului si continuarea Campaniei. Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata conform art. 1351 si urmatoarele din Codul Civil.

8. INCETAREA CAMPANIEI

8.1. Prezenta Campanie poate inceta in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora si/sau in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a o continua si/sau in cazul schimbarii cadrului legislativ, astfel incat organizarea si desfasurarea Campaniei cu caracter promotional sa presupuna marirea bugetului alocat acestui proiect sau face imposibila desfasurarea Campaniei.

©- Pulcinella – ultima versiune: MARTIE 2022